MENU
ZNACZNIKI
Park Zdrojowy. Remont

Dodał: polanica inaczej° - Data: 2024-02-23 17:15:25 - Odsłon: 240
22 lutego 2024

Park Zdrojowy (wpis do rejestru zabytków nr 493/1344/WŁ z dnia 17.07.1991 r.) Park zrealizowany w latach 1905-1906 wokół Nowego Domu Zdrojowego (ob. Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa”), stanowiącego główny element kompozycyjny założenia, otoczony ze wszystkich stron przez zabudowę, w przeważającej mierze wille i pensjonaty. Najstarszymi częściami parku są Park Centralny, otaczający Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa” oraz Park Różaneczników, zlokalizowany na północ od ul. Matuszewskiego. Przy ul. Parkowej zlokalizowano nieistniejące obecnie korty tenisowe, za którymi w 1911 r. urządzono dzisiejszy Park Szachowy, osiowo symetryczny z prostokątnym układem ciągów pieszych i okrągłym placem, zajmujący prostokąt ograniczony ulicami Parkową, Matuszewskiego i Kryniczną. Po 1913 r. park przedłużono do ul. Jana Pawła II, kontynuując prostokątną siatkę alejek otoczoną willami. Układ kompozycyjny Parku Zdrojowego z niewielkimi zmianami przetrwał do dzisiaj. Drzewostan Parku Szachowego stanowią głównie szpalery lipy krymskiej i szerokolistnej, świerka kłującego i kasztanowca oraz pomniki przyrody – dwie okazałe topole czarne. W Parku Różaneczników cenny starodrzew o swobodnym układzie kompozycyjnym, z przewagą drzew iglastych. Wzdłuż promenady głównej i części alejek szpalery klonów jaworów, kasztanowców i jesionów. Pomniki przyrody to: jesion wyniosły, choina kanadyjska i modrzew europejski. W skład starodrzewu Parku Józefa wchodzą okazy kasztanowców w formie bukietowej i klonów purpurowych oraz pomnik przyrody – imponujących rozmiarów buk pospolity. W parkach Różaneczników i Józefa licznie występują cisy w formie krzewiastej i drzewiastej, m.in. grupa cisów w formie altany. Pomnikiem przyrody jest licząca ok. 0,5 ha powierzchni skupina różaneczników wzdłuż cieków wodnych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010-2011 przebudowano Park Zdrojowy oraz zmodernizowano Muszlę Koncertową wg projektu Jerzego Kielara. Na terenie parku, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowany został monitoring wizyjny. Charakterystyczne dla Parku Józefa są podświetlane, naturalnej wielkości figury kuracjuszy w strojach z epoki oraz osób związanych z uzdrowiskiem. W pobliżu skrzyżowania ulic Zdrojowej i Tranzytowej ustawiona została figura kuracjuszki z pieskiem wchodzącej do parku. W miejscu połączenia ulic Zdrojowej i Matuszewskiego, przy platformie widokowej na osi ścieżki z Kardiologicznego Szpitala Uzdrowiskowego „Zdrowie” stoi figura dr Józefa Matuszewskiego, grupa kuracjuszy siedzi na trawiastej środkowej polanie parku. Przejście do Parku Różaneczników sygnalizuje punkt widokowy na dolinę różaneczników. Niewielka platforma posiada dwie pochylnie otaczające okrągły klomb – parter kwiatowy z dominantą róż pnących się na stelażu. Z drewnianej kładki wychodzącej z eliptycznego placyku widać rosnące niżej różaneczniki. Do niecki na krawędzi alejki niższego poziomu parku, spływa spod kładki kurtyna wodna. Na ostatnim skrzyżowaniu promenady głównej z alejkami obwodowymi kierunkowskaz „Światowid”. Początek cieku wodnego sygnalizuje rzeźba terenowa – dzbany. Z bloków czerwonego piaskowca na okrągłym placyku przy końcu parku powstał wodozbiór, gdzie woda wypływa z rzygacza do obudowanej niecki. Tam, gdzie główna promenada krzyżuje się z poprzeczną alejką, wznosi się ażurowa altana z małym źródełkiem wody mineralnej. Celem lepszego skomunikowania Parku Szachowego z kompleksem Parku Zdrojowego urządzono plac pieszy „przed szachami”. Tylna część parku przeznaczona została na rekreację i plac zabaw dla dzieci. Główna aleja z fontanną liniową do kulminacyjnego zespołu fontann prowadzi od placu z szachownicą plenerową i ustawionej przy niej piaskowcowej ławeczki z umieszczoną na niej figurą Akiby Rubinsteina. Wejście nań akcentują „pylony” z roślin pnących na ażurowym stelażu w kształcie wieży szachowej. W strefie wejścia symetryczny pawilon z prześwitem. Na osi parku platforma widokowa, gdzie wiedzie para schodów terenowych ograniczających nieckę fontanny z rzygaczami. Dominantą jest fontanna tryskająca pulsacyjnie na wysokość ok. 6 m. [bynio]

 • /foto/7280/7280154m.jpg
  1905
 • /foto/425/425345m.jpg
  1906 - 1908
 • /foto/185/185803m.jpg
  1907 - 1909
 • /foto/8571/8571672m.jpg
  1907 - 1909
 • /foto/8684/8684046m.jpg
  1907 - 1909
 • /foto/8684/8684060m.jpg
  1907 - 1909
 • /foto/7357/7357702m.jpg
  1909
 • /foto/7357/7357733m.jpg
  1909
 • /foto/8686/8686479m.jpg
  1912 - 1914
 • /foto/8684/8684394m.jpg
  1912 - 1915
 • /foto/8684/8684396m.jpg
  1912 - 1915
 • /foto/413/413447m.jpg
  1912 - 1920
 • /foto/115/115187m.jpg
  1913
 • /foto/4328/4328418m.jpg
  1913
 • /foto/8684/8684070m.jpg
  1913
 • /foto/8684/8684076m.jpg
  1913
 • /foto/432/432973m.jpg
  1916
 • /foto/341/341263m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/256/256402m.jpg
  1925
 • /foto/8688/8688276m.jpg
  1926
 • /foto/5255/5255852m.jpg
  1928
 • /foto/8682/8682104m.jpg
  1928 - 1932
 • /foto/8651/8651907m.jpg
  1930 - 1933
 • /foto/4354/4354068m.jpg
  1965
 • /foto/3736/3736389m.jpg
  2011
 • /foto/3736/3736390m.jpg
  2011
 • /foto/413/413912m.jpg
  2011
 • /foto/3727/3727378m.jpg
  2011
 • /foto/4314/4314797m.jpg
  2013
 • /foto/9768/9768797m.jpg
  2017
 • /foto/9768/9768798m.jpg
  2017
 • /foto/9768/9768799m.jpg
  2017
 • /foto/9774/9774816m.jpg
  2017
 • /foto/10864/10864477m.jpg
  2024

polanica inaczej°

Poprzednie: Główna aleja parkowa Strona Główna Następne: Rzeka Nysa Kłodzka w Kłodzku