MENU
Pozostałości po dawnej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie. Na zdjęciu zabudowania przy szybie "Lech".

Dodał: Przemek (NR)° - Data: 2013-04-11 19:31:11 - Odsłon: 3211
27 maja 2012


Szyb "Lech" zgłębiono w 1868 roku. Osiągnął wówczas głębokość 66 m. Przy głębieniu szybu - po raz pierwszy w Zagłębiu Noworudzkim wykorzystano dynamit z przybitką wodną. Wzniesione wówczas nadszybie posiadało konstrukcję murowaną z cegły i prezentowało typ masztowy malakowturm. Obok nadszybia na zrębie szybu zbudowano też maszynownię, w której zainstalowano maszynę wydobywczą bębnową, o napędzie z silnika parowego dwucylindrowego typu bliźniaczego o mocy 18 KM.
W 1890 w związku ze znacznym pogłębieniem szybu zbudowano nowe nadszybie oraz nową maszynownię, w której zainstalowano maszynę parową napędzającą bębnowy wyciąg szybowy również typu bliźniaczego lecz o mocy rzędu 250 KM.
Po II wojnie światowej "LECH" był szybem zjazdowym ludzi, pomocniczym szybem wydobywczym węgla i łupka ogniotrwałego oraz wentylacyjnym wdechowym dla pola "PIAST". Jego głębokość wynosiła 360 m., posiadał przekrój kołowy 4,2 m., prowadzony był w obudowie betonowej, posiadał prowadniki czołowe modrzewiowe.
Od roku 1975 szyb "LECH" stał się głównym szybem wentylacyjnym pola "PIAST". W związku z likwidacją eksploatacji węgla w polu "PIAST" funkcje szybu były od 1991 systematycznie ograniczane, aż do jego unieruchomienia w 1998 r.
W 1984 roku opracowano w kopalni program budowy w oparciu o zespół szybu "LECH" skansenu górnictwa noworudzkiego. Realizacja tego programu spowodowała utrzymanie budowli nadszybia i maszynowni.
Budynek maszynowni zbudowano w 1890 roku. Zastąpiła starszą z 1868 roku usytuowaną również na zrębie szybu "LECH". Powstaniu maszynowni towarzyszyła znaczna rozbudowa infrastruktury na powierzchni. Powstała nowa kompresorownia, warsztaty mechaniczne i w końcu lat 90- tych XIX wieku - kotłownia. Działania te związane były z modernizacją i rozbudową szybu oraz zmianami jego programu - obok zjazdu i wydobycia doszły zadania wentylacyjne dla pola "PIAST".
Maszynownię wyposażono w parową maszynę wydobywczą o mocy ok. 250 KM - bębnową która w latach 70 - tych XX wieku zastąpiono maszyną elektryczną z nośnikiem liny typu koła ciernego Koepe.
W latach 1910 - 1942 rozbudowano funkcje wentylacyjne szybu. Proces ten kontynuowano w latach powojennych. W 1975 roku rozbudowano wentylatory, budując dwa o wysokiej wydajności. Z tą chwilą szyb "LECH" stał się głównym szybem wentylacyjnym pola "PIAST".
Budynek maszynowni jest reprezentatywny dla architektury przemysłowej - górniczej przełomu XIX/XX wieku. Bryła i elewacje operują formami właściwymi dla historyzmu, czerpiąc przy tym z wzorców ikonograficznych surowego budownictwa doby romanizmu.

Zespół szybu "Lech" usytuowany jest na polu górniczym "Piast" Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda". W jego skład wchodzą:
1. Nadszybie i wieża nadszybowa pochodząca z 1890 r., zmodernizowana w 1975 r.
2. Maszynownia szybu powstała w 1890 r., pierwotnie wyposażona w parowy wyciąg szybowy, a od 1975 r. elektryczny.
3. Hale kompresorów, wentylatorów i warsztatu mechanicznego.
Poza wymienionymi wyżej obiektami na terenie zespołu znajduje się ponadto budynek administracji dawnej kopalni z 1874 r., kotłowni z 1897 r. oraz sztolnia , która stanowi obecnie główną atrakcję Muzeum. (moose - w oparciu o )

Muzeum Górnictwa Podziemnego - Muzeum oferuje prezentację bogatej 500-letniej tradycji górnictwa węglowego w Nowej Rudzie. Udostępnione podziemne wyrobiska dł. 700 m, dostępne również dla osób niepełnosprawnych, wydzielone są ze zlikwidowanej kopalni. Przy zachowaniu ich pierwotnego charakteru przedstawione są procesy produkcyjne kopalni. Wielką atrakcją jest przejazd pociągiem górniczym w sztolni „Lech”. Na powierzchni czeka zabytkowy kompleks architektoniczno-przemysłowy po kopalni węgla i łupku ogniotrwałego. Zwiedzanie całości zajmuje 1 godz. 15 minut, grupy wpuszczane są co 45 minut. Temperatura w sztolni - 12 stopni, zwiedzający otrzymują kaski ochronne i lampki górnicze

Strona internetowa:


 • /foto/190/190103m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6571/6571800m.jpg
  1960 - 1964
 • /foto/450/450669m.jpg
  1965 - 1973
 • /foto/102/102822m.jpg
  1970
 • /foto/454/454855m.jpg
  1973
 • /foto/311/311513m.jpg
  1975 - 1978
 • /foto/141/141807m.jpg
  1979 - 1982
 • /foto/141/141808m.jpg
  1979 - 1983
 • /foto/5061/5061631m.jpg
  1981
 • /foto/5893/5893765m.jpg
  1984
 • /foto/146/146196m.jpg
  2007
 • /foto/325/325670m.jpg
  2010
 • /foto/3860/3860278m.jpg
  2011
 • /foto/3522/3522698m.jpg
  2012
 • /foto/3522/3522778m.jpg
  2012
 • /foto/3522/3522786m.jpg
  2012
 • /foto/9329/9329206m.jpg
  2012
 • /foto/4799/4799567m.jpg
  2014
 • /foto/6342/6342011m.jpg
  2016
 • /foto/6369/6369092m.jpg
  2016
 • /foto/6379/6379407m.jpg
  2016
 • /foto/6340/6340354m.jpg
  2016
 • /foto/6598/6598563m.jpg
  2016
 • /foto/6384/6384809m.jpg
  2016
 • /foto/6313/6313660m.jpg
  2016
 • /foto/7044/7044058m.jpg
  2017
 • /foto/8010/8010220m.jpg
  2019
 • /foto/9333/9333430m.jpg
  2021

Przemek (NR)°

Poprzednie: Fontanna z figurą Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa Strona Główna Następne: Budynek nr 29 (d. pensjonat)