Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Budynek wentylatorów (dawny)
9
 
Pomnik Górnika
12
 
Kolejka górnicza - eksponat
27
 
Budynek maszyny wyciągowej (dawny)
20
 
Sztolnia w Muzeum Górnictwa
45
 
Plac rekreacyjny
7
 
Firma Granit (dawna)
8
 
Schron obserwacyjny
3
 
Centrala telefoniczna (niedokończona)
5
 
Szyb Lech (dawny)
26
 
Budynek Dyrekcji Kopalni (dawny)
24
 
 
 
 
  ID: 520176

Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie
Szyb Lech (dawny)

Wetter SchachtBudowa
1868
Status
Istnieje częściowo
Likwidacja
1994
 
Szyb "Lech" zgłębiono w 1868 roku. Osiągnął wówczas głębokość 66 m. Przy głębieniu szybu - po raz pierwszy w Zagłębiu Noworudzkim wykorzystano dynamit z przybitką wodną. Wzniesione wówczas nadszybie posiadało konstrukcję murowaną z cegły i prezentowało typ masztowy malakowturm. Obok nadszybia na zrębie szybu zbudowano też maszynownię, w której zainstalowano maszynę wydobywczą bębnową, o napędzie z silnika parowego dwucylindrowego typu bliźniaczego o mocy 18 KM.
W 1890 w związku ze znacznym pogłębieniem ...
Szyb "Lech" zgłębiono w 1868 roku. Osiągnął wówczas głębokość 66 m. Przy głębieniu szybu - po raz pierwszy w Zagłębiu Noworudzkim wykorzystano dynamit z przybitką wodną. Wzniesione wówczas nadszybie posiadało konstrukcję murowaną z cegły i prezentowało typ masztowy malakowturm. Obok nadszybia na zrębie szybu zbudowano też maszynownię, w której zainstalowano maszynę wydobywczą bębnową, o napędzie z silnika parowego dwucylindrowego typu bliźniaczego o mocy 18 KM.
W 1890 w związku ze znacznym pogłębieniem szybu zbudowano nowe nadszybie oraz nową maszynownię, w której zainstalowano maszynę parową napędzającą bębnowy wyciąg szybowy również typu bliźniaczego lecz o mocy rzędu 250 KM.
Po II wojnie światowej "LECH" był szybem zjazdowym ludzi, pomocniczym szybem wydobywczym węgla i łupka ogniotrwałego oraz wentylacyjnym wdechowym dla pola "PIAST". Jego głębokość wynosiła 360 m., posiadał przekrój kołowy 4,2 m., prowadzony był w obudowie betonowej, posiadał prowadniki czołowe modrzewiowe.
Od roku 1975 szyb "LECH" stał się głównym szybem wentylacyjnym pola "PIAST". W związku z likwidacją eksploatacji węgla w polu "PIAST" funkcje szybu były od 1991 systematycznie ograniczane, aż do jego unieruchomienia w 1998 r.
W 1984 roku opracowano w kopalni program budowy w oparciu o zespół szybu "LECH" skansenu górnictwa noworudzkiego. Realizacja tego programu spowodowała utrzymanie budowli nadszybia i maszynowni.
Budynek maszynowni zbudowano w 1890 roku. Zastąpiła starszą z 1868 roku usytuowaną również na zrębie szybu "LECH". Powstaniu maszynowni towarzyszyła znaczna rozbudowa infrastruktury na powierzchni. Powstała nowa kompresorownia, warsztaty mechaniczne i w końcu lat 90- tych XIX wieku - kotłownia. Działania te związane były z modernizacją i rozbudową szybu oraz zmianami jego programu - obok zjazdu i wydobycia doszły zadania wentylacyjne dla pola "PIAST".
Maszynownię wyposażono w parową maszynę wydobywczą o mocy ok. 250 KM - bębnową która w latach 70 - tych XX wieku zastąpiono maszyną elektryczną z nośnikiem liny typu koła ciernego Koepe.
W latach 1910 - 1942 rozbudowano funkcje wentylacyjne szybu. Proces ten kontynuowano w latach powojennych. W 1975 roku rozbudowano wentylatory, budując dwa o wysokiej wydajności. Z tą chwilą szyb "LECH" stał się głównym szybem wentylacyjnym pola "PIAST".
Budynek maszynowni jest reprezentatywny dla architektury przemysłowej - górniczej przełomu XIX/XX wieku. Bryła i elewacje operują formami właściwymi dla historyzmu, czerpiąc przy tym z wzorców ikonograficznych surowego budownictwa doby romanizmu.

Zespół szybu "Lech" usytuowany jest na polu górniczym "Piast" Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda". W jego skład wchodzą:
1. Nadszybie i wieża nadszybowa pochodząca z 1890 r., zmodernizowana w 1975 r.
2. Maszynownia szybu powstała w 1890 r., pierwotnie wyposażona w parowy wyciąg szybowy, a od 1975 r. elektryczny.
3. Hale kompresorów, wentylatorów i warsztatu mechanicznego.
Poza wymienionymi wyżej obiektami na terenie zespołu znajduje się ponadto budynek administracji dawnej kopalni z 1874 r., kotłowni z 1897 r. oraz sztolnia , która stanowi obecnie główną atrakcję Muzeum. (moose - w oparciu o )

Muzeum Górnictwa Podziemnego - Muzeum oferuje prezentację bogatej 500-letniej tradycji górnictwa węglowego w Nowej Rudzie. Udostępnione podziemne wyrobiska dł. 700 m, dostępne również dla osób niepełnosprawnych, wydzielone są ze zlikwidowanej kopalni. Przy zachowaniu ich pierwotnego charakteru przedstawione są procesy produkcyjne kopalni. Wielką atrakcją jest przejazd pociągiem górniczym w sztolni „Lech”. Na powierzchni czeka zabytkowy kompleks architektoniczno-przemysłowy po kopalni węgla i łupku ogniotrwałego. Zwiedzanie całości zajmuje 1 godz. 15 minut, grupy wpuszczane są co 45 minut. Temperatura w sztolni - 12 stopni, zwiedzający otrzymują kaski ochronne i lampki górnicze

Strona internetowa:

Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1900-1905
  komentarze: 7
  Sprężarki tłokowe w kompresorowni szybu Wetter kopalni Ruben w ...
 • Data: 1960-1964
  komentarze: 4
  "Kopalnia węgla w Nowej Rudzie." (podziękowania dla p. Henryka ...
 • Data: 1965-1973
  komentarze: 1
  Szyb Lech na dawnym polu Piast KWK Nowa Ruda.
 • Data: 1970
  komentarze: 3
  Nowa Ruda, górnicy przed pracą w tle szyb Lech.
 • Data: 1973
  komentarze: 2
  W prawym dolnym rogu widoczna jest wieża szybu "Lech" na polu ...
 • Data: 1975-1978
  komentarze: 2
  K.W.K. "Nowa Ruda" pole górnicze "Piast" z widocznym szybem w ...
 • Data: 1979-1982
  komentarze: 0
  Szyb Lech w czasie swojej świetności.
 • Data: 1979-1983
  komentarze: 1
  Szyb Lech, nieco zasłonięty przez budynek maszyny wyciągowej.
 • Data: 1981-04
  komentarze: 6
  "Górnicy z pola Piast kopalni Nowa Ruda wyjeżdżają na powierzchnię ...
 • Data: 1984
  komentarze: 3
  KWK Nowa Ruda Pole Piast
 • Data: 2007
  komentarze: 2
  Szyb Lech wraz z zabudowaniami na maszyny wyciągowe przy Muzeum ...
 • Data: 2010-04-08
  komentarze: 0
  Szyb "Lech" pole "Piast",po lewej stronie wentylatory główne.
 • Data: 2011-11-11
  komentarze: 0
  Miejsce na pamiątkowe zdjęcie.
 • Data: 2012-04-27
  komentarze: 0
  Pozostałości po dawnym Polu "Piast" w KWK Nowa Ruda. Na zdjęciu ...
 • Data: 2012-04-27
  komentarze: 0
  Dawny budynek Dyrekcji Kopalni obecnie mieści się tu Muzeum Górnictwa.
 • Data: 2012-04-27
  komentarze: 0
  Budynek dawnej maszyny wyciągowej przy szybie "Lech" - KWK Nowa ...
 • Data: 2012-04-27
  komentarze: 0
  Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie, na zdjęciu budynek ...
 • Data: 2012-05-27
  komentarze: 0
  Pozostałości po dawnej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie. ...
 • Data: 2014-06-29
  komentarze: 0
  Przy muzeum górnictwa - wejście do sztolni.
 • Data: 2016-05-10
  komentarze: 0
  Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie dawny szyb Lech w ...
 • Data: 2016-05-10
  komentarze: 0
  Wieża szybu Lech położona na terenie Muzeum Górnictwa w Nowej ...
 • Data: 2016-05-10
  komentarze: 0
  Wieża szybu Lech na terenie Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.
 • Data: 2016-07-07
  komentarze: 0
  Nowy wygląd dawnego budynku dyrekcji przy szybie Lech.
 • Data: 2016-08-23
  komentarze: 0
  Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie dawny Szyb Lech.
 • Data: 2016-08-25
  komentarze: 0
  Odnowiona wieża dawnego szybu Lech na terenie Muzeum Górnictwa ...
 • Data: 2016-10-21
  komentarze: 0
  Widok na wieżę i budynek szybu " Lech"
 • Data: 2017-04-10
  komentarze: 0
  Nowa droga ewakuacyjna wybudowana na obszarze dawnej hałdy przy ...
 • Data: 2019-02-16
  komentarze: 0
  Ujęcie nad dawnym szybem Lech (kopalnia Piast) w Nowej Rudzie.
 • Data: 2021-04-27
  komentarze: 0
  Dawny szyb Lech obecnie Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.