MENU
Ścieżka edukacji ekologicznej w Parku Leśnym.

Dodał: dasio1974° - Data: 2019-07-05 22:48:25 - Odsłon: 177
26 stycznia 2019

Data: 2019:01:26 15:48:45   ISO: 100   Ogniskowa: 40 mm   Aparat: Canon EOS 1200D   Przysłona: f/6.3   Ekspozycja: 1/125 s  


Sąsiadujące z terenem polanickiego Parku Leśnego wzgórza porastają głównie użytkowane gospodarczo lasy świerkowe. Dzięki planowej gospodarce leśnej, obecnie są one stopniowo przebudowywane w kierunku buczyn, czyli lasów odpowiadających fitocenozie regla dolnego Sudetów. Wcześniejsza gospodarka leśna, sięgająca jeszcze lat przedwojennych, w ramach pozyskiwania drewna stawiała na szybko rosnące bory świerkowe, wprowadzając je na siedliska typowe dla buczyn. Strome zbocza wzniesień otaczających Polanicę prawdopodobnie porastały dawniej kwaśne i żyzne lasy bukowe, zaś zbiorowiska borowe stanowiły tu jedynie domieszkę. Można również przypuszczać, że położony u podnóży wzniesień Park Zdrojowy, a zwłaszcza dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej, to wcześniejszy obszar podgórskiego łęgu jesionowego lub innych wilgotnych zbiorowisk leśnych. Na skutek osadnictwa i związanej z nim regulacji cieków wodnych uległy one zanikowi, pozostawiając po sobie żyzne gleby. Obecnie możemy na nich obserwować bogatą florę stanowiącą założenie Parku Zdrojowego.
Ścieżka edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego, której realizacja współfinansowana była w 2013 r. ze środków Unii Europejskiej, ma za zadanie ochronę bioróżnorodności tego terenu. Treści programowe ścieżki, przedstawione na tablicach poglądowych, obejmują:
• przegląd wybranych gatunków roślin drzewiastych i zielnych (chronionych oraz zagrożonych);
• wartości biocenotyczne roślin drzewiastych i zielnych;
• cechy charakterystyczne i klasyfikacja świata roślin: podział na grupy systematyczne • rośliny zielne • rośliny drzewiaste;
• właściwości plastyczne roślin (zmienność sezonowa);
• podstawowe pojęcia związane z formami ochrony przyrody.

  • /foto/4614/4614644m.jpg
    2013
  • /foto/6100/6100198m.jpg
    2016
  • /foto/8090/8090021m.jpg
    2019

dasio1974°

Poprzednie: Domek z kominem Strona Główna Następne: Park Leśny